Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

UÇ TİYATRO

Ticari tiyatro anlayışına karşı 60’lı yıllarda ortaya çıkan bir sanat ve siyasal eylem tiyatrosu hareketi. Bu hareket, özellikle özenci tiyatrolar, sokak tiyatrosu ve öğrenci tiyatrosu topluluklarında öne çıkmıştır. Toplumsal ve kültürel kirlenmeye bir başkaldırı niteliğini taşıyan bu tiyatronun, sivri ve en uç noktada hareket etmesinden dolayı uç, püskül anlamına gelen 'fringe' sözcüğüyle adlandırılmıştır.

 

UYARI – PROPAGANDA OYUNU

Seyirciye belli bir düşünceyi ve siyasal görüşü benimsetmek amacıyla yazılmış oyun.

 

UYARI – PROPAGANDA TİYATROSU

Kaynağı Meyerhold'un, Sovyet devriminin ideolojisini yaymaya yönelik, ezgili, danslı, dialı ve filmli tiyatrosudur.

 

UYARLAMA

Uyarlanmış yapıta verilmiş ad.

 

UYARLAMA HAKKI

Herhangi bir yapıtı sahneye uyarlayabilmek için izinle elde edilen hak.

 

UYARLAMAK

·         Tiyatro için hazırlanmış bir yabancı oyunu, yerel koşullar ve özellikler göz önüne alınarak uygun biçimde kendi diline çevirmek, çıkarmalar ve eklemeler yapmak. (Örn. Molléire'nin Scapen'in Dolapları adlı oyunun Ayyar Hamza olarak uyarlanması.)

·         Bir romanı ya da öyküyü, sahne için yeniden derleme, düzenleme. (Örn. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanının yine aynı ad altında oyun durumuna getirilmesi gibi.)

 

UZUN KONUŞMA

Oyun kişilerinin, kendi başına uzun soluklu, şiirsel ve söylevsi replikleri. Klasik tiyatro betiklerinde çok kullanılmıştır.

 

ÜÇ BİRLİK KURALI

Tragedyada uyulması gerekli üç temel kural. Bu kurallar şunlardır;

·         Zaman birliği (olayın en çok 24 saat içinde geçmesi),

·         Yer birliği (olayın aynı yerde geçmesi),

·         Olay birliği (eserin bir tek ana olay çevresinde gelişmesi).

 

ÜÇ BİRLİK KURAMI

Dram sanatının klasik bir ilkesi olan, yerde, sürede ve aksiyonda birlik kuralı.

 

ÜST SAHNE

·         Sahnenin üst bölümü.

·         “Shakspeare Sahnesi” denilen, Elizabeth dönemi halk tiyatrolarının sahne üstüne rastlayan balkonlu alan. Burası yerine göre balkon, sur üstü, tepe vb. yerler için kullanılırdı.