Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

KABARE

Daha çok güncel siyasal konuları, toplumsal ve kültürel gündelik yaşamdaki yozlukları, acı, iğneleyici bir dille, sivri bir biçimde taşlayan; toplum eleştirisi yapan şarkı, parodi, skeç, söylev, sözsüz oyun, şiir ve karikatürden, vb kurulu; doğmacaya açık gösteri ve oyunların sahnelendiği; oyuncular ile izleyicinin "içli dışlı" olduğu; yazar ve izleyicinin katılabileceği bir küçük tiyatro türüdür. Özellikle siyasal ve toplumsal konulara yoğunlaşan kabarede, ezgiler, danslar, skeçler, monologlar, diyaloglar ve hatta saydam gösterileri ve kısa filmlere de yer verilir. Kabare, güldürücü ve eğlendirici olmasına rağmen, temelde ciddi tiyatro türleri arasında kabul edilir. Kabare kelimesi, Fransızca meyhane anlamına gelen cabaretden türetilmiştir

Öncelikle siyasal taşlama biçimi içinde kendini ortaya koyan ve geniş kendi izleyicisiyle bağımlı olan Kabare Tiyatrosu, tutarlı eylem yapısından yoksun olduğundan revü ve varyeteye yaklaşır Gerek yanılsamacı anlatım araçlarından kaçınma, gerek dilin gündelik çekiciliğini yitirdiğinden daha önce yapılmış numaraları yineleyememe dolayısıyla, Kabare Tiyatrosu, "gelip geçici bir sanat" olarak da nitelendirilir İzleyicinin bilme ve beğeni düzeyiyle de yakından bağlı olan Kabare Tiyatrosu, gülünçleme, parodi ve karikatürleştirme yoluyla izleyicinin önyargılarını, gündelik "yanlış bilinç"ini dağıtmaya çalışır İlk kez, 1881'de, Paris'te R Salis tarafından açılmış olan Kabare Tiyatrosu, Almanya, İsviçre ve Avusturya'da gelişme göstererek, tüm Avrupa'ya yayılmıştır Kabare Tiyatrosu, 1 Dünya Savaşı öncesi ve sonrası dönemlerde iki eğilim göstermiş; bir yanda eğlendirici tiyatro özellikleri içinde kabare-revüleri biçimini alırken, öbür yandan kitleleri aydınlatıcı ve uyarıcı bir işlevle yüklü, siyasal edebi bir biçimde varolmuştur Fransız Direniş Hareketi içinde chanson olarak önem kazanmış, 2 Dünya Savaşı'ndan sonra ise Kabare Tiyatrosu Rönesansı'na tanık olunmuştur Kabare Tiyatrosu, tüm dönemlerde ve yönelimler altında yasaklamalara uğramıştır

Tarihçe

Kabare, Fransa’da, 1800’lerde sanatkarlar arasında böyle doğmaca, tuluatvari bir yarışmadan doğmuştur. Başta Salis olmak üzere bazı Fransız ressamları, heykel traş, şair ve yazarları Paris’te Chat Noir adlı lokalde, bu türü önce karşılıklı bir şakalaşma şeklinde, istemeden, bilmeden başlatmış oldular. Aristide Bruant bu kabare türünün ilk konferansiyesi sayılıyor. Kendisi son derece kalender bir adam olup, şarkı söylemekte, espri yapmakta, oraya merak itisiyle gelen burjuva kimselere bir yandan tahammül etmekte, ama bir yandan da onların burjuva alışkanlıklarını, koşullanmalarını fena halde tiye almaktadır. Bu kendi kendine oluşan kabare türünün bir benzerini de 1900’lardan sonra Almanya’da görürüz. Ama kabare kabare tiyatrosunun, kabare adıyla değil de, aynı karakterde, aynı hicivci, yerici, çimdikleyici şaka tiyatrosu halinde  ortaya çıktığı devirler çok eskilere kadar uzanıyor. İ.Ö altıncı yüzyılda Hipponex’in, Hegemenon’nun ilk komik eposları, Phallophosların, komos korolarının yoldan geçenlere sataşması, kendilerine hep günlük hayattan canlı, yaşanan örnekler seçmeleri bu parodi tiyatrosunun başlıca özelliği oluyor.

Gezici korolarıyla  köy köy dolaşıp herkese, bu arada ünlü devlet adamı Solon’a nükteli laflar atan, Thespis, yahut Olymp Dağı’nın tanrısal kişilerini  güldürülerine  konu alan Epicharm’ın  ve komedyalarında bilhassa ve doğrudan doğruya aktüel konulara yönelen Aristophanes, evet özellikle Parabaseleriyle seyirciye de doğrudan doğruya laf atan Aristophanes’in de kabare türünün babası sayıldığı söylenebilr.

Türkiye’de Kabare

Türk tarihinde kabare tiyatrolara benzer ilk tiyatrolar, 19. yüzyıl sonlarında açıldı. "Kafe Şantan" denilen bu tiyatrolar, daha çok Beyoğlu'ndaydı. Mandas Kristal Palas, Bizans'ın Büyük Alkazarı, Trokadero, en ünlüleriydi. İlk sanatsal nitelikteki kabare tiyatrolarının başlangıcı, 1920-1923 yıllarına rastlar. Bu türün ülkemizde olgunlaşıp gelişmesi ise, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonradır.

Gerçek bir kabare tiyatrosunu, 1962'de Haldun Taner kurdu. "Devekuşu Kabare Tiyatrasu" adlı bu tiyatro, çeşitli gelişmelerden sonra günümüzde de etkinliğini sürdürüyor. Bilindiği gibi kabare tiyatrosu, seyircilerin içki de içebildiği, genellikle günlük olayları yergili dille anlatan bir tiyatro türüdür.